Thiết kế và thi công phòng thờ cho cô Hằng-Ngọc Thụy Long Biên