Thiết kế và thi công phòng thờ cho anh Dũng tại Ciputra-Nguyễn Hoàng Tuân