Thiết kế và thi công phòng thờ cho anh Phương-Tôn Thất Tùng