Thiết kế và thi công phòng thờ cho anh Hoàng-Long Biên